Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa


George Friedman [2 years ago]

Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa Book CoverDownload or Read Online Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa - George Friedman free eBooks (PDF, ePub, Mobi), Cu o precizie remarcabilă, George Friedman a prognozat tendințe viitoare în politica, tehnologia, cultura și demografia globală. În Puncte de presiune, Friedman se concentrează asupra Europei – centrul cultural și de putere al lumii în ultimele cinci secole... până acum. Analizând cele mai instabile, imprevizibile și fascinante linii de graniță ale Europei și Rusiei – și liniile de falie care au existat vreme de secole și care au fost motivul a numeroase războaie catastrofale – Friedman scoate în evidență, într-o modalitate inedită, punctele de presiune care au început din nou să cedeze. Uniunea Europeană de astăzi a fost construită în mare parte pentru a reduce la minimum tensiunile geopolitice care au sfâșiat continentul de-a lungul istoriei. După cum demonstrează Friedman, folosindu-se de o bogată analiză istorică și culturală, acest model a început să își arate limitele. Puncte de presiune relatează istoria vie a Europei și explică, cu multă claritate, care sunt cele mai volatile regiuni ale acesteia: teritoriul agitat și mereu în schimbare dintre Occident și Rusia (o zonă mare care include, în prezent, Ucraina, Belarus și Lituania); vechea linie de graniță dintre Germania și Franța și zona Mediteranei, care este leagănul iudaismului și al creștinismului și care a devenit un centru al vieții islamice.

Din paginile scrise de Friedman se desprinde o imagine clară a regiunilor și țărilor, iar istoria începe să se contureze precis. Puncte de presiune este o analiză cuprinzătoare a Europei moderne, a trecutului său remarcabil și a faliilor care s-au trezit la viață și care vor fi fundamentale în viitorul apropiat. Aceasta este cea mai oportună și, până la urmă, cea mai fascinantă carte a lui Friedman.

„... în preajma lui George Friedman, există mereu tentația de a-l confunda cu un glob de cristal, capabil să îți arate viitorul.“ — The New York Times Magazine

„Friedman descrie în culori vii o regiune unde amintirile sunt vechi, vulnerabilitățile omniprezente și amenințările apar rapid și pe neașteptate...“ — Publishers Weekly

„Kronika“ este colecția în care umanitatea este reconstruită prin cărți care ne ajută să pătrundem în culisele celor mai interesante evenimente politice, sociale sau financiare de ieri și de astăzi.

Are you looking for Ebook Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa? You will be glad to know that right now a Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa or just about any type of ebooks, for any type of product. Read Online Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa eBook here.

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with eBook Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa. To get started finding Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa, you are right to find our website which has a comprehensive collection of ebook listed. Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or categories, brands or niches related with Puncte de presiune. Despre viitoarea criză din Europa eBook PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks to suit your own needs.

PUNCTE DE PRESIUNE. DESPRE VIITOAREA CRIZă DIN EUROPA

Not rated yet